IronFX Global

LỊCH LUYỆN TẬP

Đối tác Chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona (FCB)Sự kết hợp huyền thoại của uy thế bóng đá và vị thế dẫn đầu trong hoạt động giao dịch

IronFX Global đã công bố thỏa thuận cộng tác chính thức với Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona. Đối với một công ty toàn cầu như IronFX Global, việc cộng tác với một câu lạc bộ bóng đá thành công trên thế giới là một sự kết hợp hoàn hảo và chứng tỏ vị thế dẫn đầu của công ty trên trường giao dịch trực tuyến quốc tế. Khẩu hiệu của Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona ‘Mésqueun Club’ (Hơn cả một Câu lạc bộ), thể hiện triết lý mà dựa vào đó IronFX Global được thành lập: đối xử công bằng, thái độ tiên phong, đổi mới và chất lượng hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đọc thêm

IronFX Global

INSIDE FCB

  • Là đối tác chính thức của FC Barcelona, IronFX Global có quyền tiếp cận riêng với FCB. Vui lòng xem các Video mới nhất tại trang này.

THAM GIA NGAY!!